Anàlisi del tractament de la història d’Haití realitzat pels mitjans de comunicació arran del terratrèmol del 12 de gener de 2010. Els mitjans escollits per fer aquest anàlisi, elaborat amb motiu del treball final del postgrau La Comunicació dels Conflictes i de la Pau, van ser La VanguardiaEl País i The New York Times. Els dos primers perquè representen dues línies ideològiques diferents i el tercer perquè procedeix dels Estats Units d’Amèrica, un actor molt rellevant en l’història d’Haití, especialment durant el segle XX i també després del terratrèmol.

Haití, un desastre... natural?